Noile legi privind confidenţialitatea informaţiilor și implementarea noului regulament de protecţie a datelor GDPR au adus în centrul atenţiei problemele de confidenţialitate. Circumstanţele care au grăbit acest regulament evidenţiază o tendinţă îngrijorătoare pentru companii: clienţii sunt preocupaţi nu doar de vulnerabilitatea informaţiilor lor personale, ci și de modul în care companiile utilizează aceste date.

Conform rapoartelor realizate pe această temă, 59% dintre clienţi consideră că informaţiile lor personale sunt vulnerabile la o încălcare a securităţii. Mai mult decât atât, aceștia sunt de părere că societăţile nu au în vedere importanţa acestui lucru. Companiile se confruntă cu o criză a încrederii clienţilor, aceasta fiind o reală problemă, deoarece încrederea clienţilor este un factor cheie care determină câștigarea și fidelizarea acestora.

Noile tehnologii dezvoltate cu scopul de a atrage și a păstra clienţii te ajută să gestionezi aceste noi cerinţe de siguranţă ale consumatorilor. Soluţia software Optimis te ajută să gestionezi corect și eficient bazele de date ale companiei și să fii transparent în ceea ce privește prelucrarea datelor clienţilor. În funcţie de nevoile companiei tale, Optimis îţi oferă soluţii de tip CRM, ERP, SFA și Fintech care te ajută să prelucrezi transparent fiecare informaţie detinută, pentru a câștiga noi oportunităţi de vânzare.

*sCum poţi gestiona această dinamică având în vedere că vânzările sunt din ce în ce mai mult influenţate de încrederea clienţilor?s*

Având în vedere tendinţa clienţilor de a deveni tot mai sceptici în ceea ce privește modul în care le sunt folosite datele personale, este posibil ca întregul proces de vânzare să fie mai dificil.

Clienţii de astăzi doresc colaborări adaptate la dorinţele și nevoile lor. Această așteptare este, în prezent, mai mare decât oricând. Peste jumătate dintre cumpărători spun că se așteaptă ca ofertele pe care le primesc de la companii să fie personalizate. Parte a acestui proces implică înţelegerea nevoilor clienţilor la un nivel mai profund, o colaborare personalizată fiind cel mai mare diferenţiator în decizia de cumpărare. Însă acest lucru poate fi în contradicţie cu dorinţa clienţilor de a-și proteja datele personale.

În acest context apare întrebarea: *sCum poţi răspunde acestor așteptări atunci când mulţi clienţi nu au încredere să ofere informaţiile care să permită crearea ofertelor personalizate?s*

Cei doi factori definitorii în încheierea unei colaborări: protejarea datelor și personalizarea interacţiunilor, se dezvoltă foarte bine împreună numai utilizând o soluţie software care are ca scop gestionarea relaţiei cu clienţii.

*sIată 3 acţiuni care te ajută să câștigi încrederea clienţilor:s*

*s1. Creează oferte personalizates*

Consumatorii susţin că au mai multă încredere într-o companie atunci când aceasta comunică cu ei în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal. În schimbul acceptării clienţilor de a le fi utilizate informaţiile personale, aceștia se așteaptă să primească interacţiuni personalizate. Astfel că utilizarea unei soluţii software dedicată gestionării bazelor de date este indispensabilă. Un soft de tip CRM optimizează fiecare informaţie și te ajută să abordezi personalizat fiecare interacţiune, oferind clienţilor experienţele de care aceștia au nevoie pentru a lua decizia de cumpărare.

*s2. Oferă siguranţă în păstrarea și prelucrarea datelors*

Măsurile de securitate a datelor în conformitate cu cerinţele GDPR sunt necesare pentru a elimina neîncrederea clienţilor. Astfel, rolul serviciilor cloud pentru administrarea portofoliului de clienţi a devenit unul substanţial în câștigarea încrederii acestora și în încheierea colaborărilor de lungă durată.

Optimis îţi pune la dispoziţie serviciul cloud, dispunând de servere echipate cu soluţii optime pentru protejarea și păstrarea datelor într-un mediu securizat. Sistemul oferă transparenţă și încredere prin stocarea în siguranţă a informaţiilor în medii criptate, eliminând riscul pierderii acestora.

*s3. Câștigă încrederea clienţilor prin transparenţăs*

Statisticile arată că transparenţa cu care companiile utilizează datele personale ale clienţilor influentează decizia acestora de a colabora. Companiile trebuie să demonstreze cum utilizează informaţiile despre clienţi și să permită acestora să decidă singuri ce informaţii pot fi folosite.

Consumatorii susţin că au mai multă încredere într-o companie atunci când aceasta comunică cu ei în ceea ce privește prelucrarea datelor personale. Aceștia vor să fie întotdeauna informaţi cu privire la modul în care le sunt utilizate datele. Pentru aceasta este recomandată implementarea unei soluţii software care să permită automatizarea notificărilor către clienţi. Prin menţinerea unei comunicări permanente, aceștia vor avea siguranţa de care au nevoie pentru a menţine o colaborare de lungă durată.

În noua eră a informaţiei, încrederea reprezintă unul din cei mai importanţi factori pentru încheierea colaborărilor, iar implementarea sistemului de management integrat Optimis te ajută să lucrezi eficient, ţinând cont de toate noile cerinţe de confidenţialitate.