Acronimul ERP provine de la Enterprise Resource Planning și se referă la planificarea tuturor resurselor unei companii. Soluţia se referă la sistemele software utilizate de intreprinderi pentru a gestiona activităţile de zi cu zi necesare defășurării unui business.

Ceea ce trebuie să știi despre sistemul ERP este că acesta cuprinde funcţionalităţi de gestionare a stocurilor, producţiei, gestiunii, furnizorilor, proiectelor, rapoartelor, toate acestea fiind auomatizate și conectate între ele. Utilizând un astfel de software vei putea lua cele mai bune decizii, bazate pe date reale extrase din sistem.

Beneficiile utilizării unui sistem ERP

Utilizarea unei soluţii software aduce avantaje majore companiei tale. Iată câteva dintre beneficiile pe care le aduce implementarea unui sistem de tip ERP:
• Monitorizează și gestionează eficient stocurile și obiectele de inventar
• Reduce costurile operaţionale
• Planifică eficient procesele de producţie
• Oferă claritate în urmărirea mișcărilor de stoc
• Optimizează resursele și procesele de lucru
• Automatizează și standardizează procesele de lucru
• Automatizează întocmirea documentelor de gestiune
• Îmbunătăţește productivitatea
• Oferă acces, în timp real, la situaţia operaţiunilor în curs de desfășurate sau finalizate
• Eficientizează comunicarea între toate departamentele companiei

Gestionarea producţiei și a stocurilor

Pentru că ne aflam în secolul vitezei, cu toţii căutăm să eficientizăm timpul și să simplificăm activităţile zilnice de la birou pentru a fi cât mai productivi. Pentru acest lucru a fost dezvoltat sistemul ERP care se ocupă de managementul operational, permite controlul proceselor de achiziţie, gestiune și producţie și ţine sub control stocurile de produse.

Pornind de la planificarea comenzilor către furnizori și urmărirea estimărilor, până la coordonarea și monitorizarea procesului de producţie, un sistem ERP se ocupa de gestionarea resurselor, a stocurilor de materii prime, materiale și de produse finite și asigură analize complete asupra întregului proces de lucru.
Acest instrument de lucru administrează un volum complex de date în ceea ce privește achiziţiile, vânzările, stocurile, facturile și alte procese de lucru ale companiei și te ajută să eficientizezi activităţile din depozit, monitorizează mișcările de produse și gestionează încărcarea și descărcarea gestiunilor.

Centralizarea și organizarea datelor într-un sistem ERP

Soluţia software de tip ERP este proiectată în jurul unei baze de date comune și oferă acces la toate informaţiile, în timp real, tuturor utilizatorilor.

Un lucru importat pe care trebuie sa îl știi este că informaţiile pe care le deţii sunt calea pentru a conduce afacerea spre productivitate. De aceea este prioritar să le gestionezi corect și eficient. Pentru organizarea lor este important sa utilizezi un sistem software. Acesta organizează modul tău de lucru centralizând toate informaţiile într-o singură bază de date, dobândind astfel o perspectivă de ansamblu asupra activităţii întregii echipe.

Cu o bază de date securizată și centralizată, poţi avea încredere că datele sunt corecte, actualizate și complete, iar integritatea acestora este asigurată pentru fiecare activitate efectuată.

ERP-ul – de la gestionare locală, la gestionare în cloud

Începând cu anii ’90 s-a identificat necesitatea utilizării unui sistem ERP pentru a relaţiona procesele interne și pentru a îmbunătăţi vizibilitatea datelor. S-a descoperit că utilizarea noilor tehnologii oferă un avantaj competitiv. Însă implementarea unui astfel de sistem necesita investiţii scumpe în hardware și software și costuri suplimentare pentru consultanţi și training.
Între timp, tehnologia software a evoluat dispunând de noi caracteristici și funcţionalităţi, precum analizele integrate. Odată cu trecerea timpului, multe companii au descoperit că sistemele lor ERP locale nu pot ţine pasul cu cerinţele de securitate sau cu noile tehnologii.

Astfel s-a dezvoltat păstrarea și securizarea datelor în cloud. Acest lucru înseamnă că informaţiile sunt păstrate pe o reţea de servere la distanţă, în loc de locaţia companiei tale. Stocarea în cloud îţi oferă o alternativă mai accesibilă pentru uilizarea unui sistem ERP. Acest nou tip de abordare reduce cheltuielile operaţionale eliminând necesitatea de a achiziţiona echipamente software și hardware sau de a angaja personal IT suplimentar. Reducând costurile de infrastructură, o soluţie de tip ERP te ajută să investești resursele în oportunităţi pentru dezvoltare.

Descoperă toate funcţionalităţile soluţiei Optimis