Funcţionalităţi
Funcţionalităţi standard oferite către toţi utilizatorii Optimis incluse în preţul abonamentului
Activitate
Monitorizarea activităţii întregii companii
Rapoarte
Urmărirea evoluţiei activităţii companiei
Taskuri
Structurarea și monitorizarea taskurilor angajaţilor
Calendar
Planificarea activităţilor în companie
Contacte
Managementul persoanelor de contact
Proiecte
Definirea și monitorizarea proiectelor companiei
Bugete
Alocarea și gestionarea bugetelor companie
Cloud
Accesarea fișierelor în timp real de către toţi utilizatorii
Conturi
Gestionarea eficientă a bazei de date a companiei
Vanzari
Gestionarea vânzărilor și profitabilităţii companiei
Financiar
Gestionarea eficientă a activităţii economice
HR
Urmărirea și gestionarea ciclului de evoluţie a angajatului
Flotă auto
Monitorizarea flotei auto a companiei