Funcţionalităţi
Module standard
Funcţionalităţi standard oferite către toţi utilizatorii Optimis incluse în preţul abonamentului
Activitate
Monitorizarea activităţii întregii companii
Rapoarte
Urmărirea evoluţiei activităţii companiei
Taskuri
Structurarea și monitorizarea taskurilor angajaţilor
Calendar
Planificarea activităţilor în companie
Contacte
Managementul persoanelor de contact
Proiecte
Definirea și monitorizarea proiectelor companiei
Bugete
Alocarea și gestionarea bugetelor companie
Cloud
Accesarea fișierelor în timp real de către toţi utilizatorii
Conturi
Gestionarea eficientă a bazei de date a companiei
Vanzari
Gestionarea vânzărilor și profitabilităţii companiei
Financiar
Gestionarea eficientă a activităţii economice
HR
Urmărirea și gestionarea ciclului de evoluţie a angajatului
Flotă auto
Monitorizarea flotei auto a companiei

Module adiţionale
Funcţionalităţi adiţionale ce se integrează cu modulele standard
Modul adiţional
Contabilitate
Serviciu de contabilitate online integrat cu Optimis
Modul adiţional
Marketing
Campanii de marketing eficiente
Modul adiţional
Automatizare extras bancar
Import tranzacţii bancare
Modul adiţional
Formulare online
Colectarea informaţiilor şi salvarea automata în sistem
Modul adiţional Gratuit
SMS
Trimite mesaje SMS
Modul adiţional
FAN Courier
Expediază direct din Optimis
Modul adiţional Gratuit
Convertor valutar
Curs şi convertor valutar