Funcţionalităţi
Rapoarte
Urmărirea evoluţiei activităţii companiei
Rapoartele generate de Optimis au la bază informaţii din toate modulele aplicaţiei și prezintă analize ale datelor introduse în sistem. Toate rapoartele sunt prezentate cu grafice aferente datelor filtrate, oferind astfel o vizualizare facilă și rapidă a situaţiilor.

Optimis poate genera un set de peste 50 de rapoarte dinamice care îţi oferă o viziune de ansamblu asupra businessului. Modulul include rapoarte predefinite, generate printr-un singur click, care te ajută să valorifici timpul dedicat analizelor și rapoarte comparative create prin filtrarea datelor.
  • Generează o gamă variată de rapoarte pentru fiecare modul al sistemului
  • Listează rapoarte predefinite pentru a avea acces rapid la informaţii
  • Generează rapoarte comparative conform datelor filtrate
  • Permite salvarea rapoartelor pentru acces ulterior
  • Oferă posibilitatea de export a rapoartelor