Funcţionalităţi
Contacte
Managementul persoanelor de contact
Modulul Contacte gestionează informaţii complete despre clienţi, furnizori sau parteneri prin asocierea persoanelor de contact aferente acestora. Având la dispoziţie toate aceste date interacţiunile cu clienţii pot fi personalizate, reușind astfel crearea unei legături de durată cu aceștia.
  • Creează contacte și păstrează informaţii de contact complete
  • Asociază contactele cu clienţi, furnizori sau parteneri
  • Creează automat taskuri asociate cu un anumit contact
  • Prezintă informaţiile înregistrate într-un format ușor de urmărit
  • Asociază întâlniri sau evenimente cu contactele înregistrate