Când vorbim de creșterea cifrei de afaceri ne gândim la intrările de capital și implicit la principala sursă generatoare de venituri, vânzările. Procesul de vânzare este unul important în viaţa unei afaceri, de el depinzând dezvoltarea durabilă sau nu a acesteia. Vânzarea unui produs sau a unui serviciu necesită o planificare strategică, care poate fi concepută prin crearea și implementarea unui sistem de management al vânzărilor.

În trecut, principalii factori de decizie în procesul de vânzare erau reprezentaţi de preţul și calitatea produsului. Acum însă, cel mai important factor într-o colaborare este satisfacţia clientului. Urmărind acest obiectiv, iată care sunt cele mai importante metode prin care un sistem CRM te poate ajuta să crești performanţele echipelor de vânzări.

Identifică nevoile clienţilor

Clienţii doresc ca nevoile lor să fie anticipate. De aceea companiile trebuie să înţeleagă acţiunile, interesele, dorinţele și așteptările consumatorilor și să se adapteze rapid, pe măsura colaborării cu aceștia. Sistemele de management integrat de tip CRM revoluţioneză acest proces prin automatizarea analizei și generarea de informaţii valoroase despre tendinţele și comportamentul clienţilor. Utilizarea unei soluţii software permite companiilor să fie prezente în procesul clienţilor de luare a deciziilor, prin analizarea interacţiunilor și a istoricului de cumpărături, oferindu-le astfel sugestii și oferte relevante, în baza intereselor.

Toate aceste acţiuni sunt foarte ușor de pus în practică folosind o soluţie dedicată gestionării relaţiei cu clienţii care eficentizează fiecare informaţie deţinută. Centralizând toate informaţiile într-un sistem, te ajută să întelegi tendinţele clienţilor, astfel poţi planifica strategii noi de vânzare și poţi optimiza fiecare oportunitate.

Construiește relaţii de durată cu clienţii

Fiecare client este diferit. Pornind de la această afirmaţie ar trebui să personalizezi fiecare interacţiune pe care clienţii o au cu compania ta. Este timpul să renunţi la abordarea generală, aplicată tuturor clienţilor. În prezent personalizarea interacţiunilor cu clienţii reprezintă factorul cheie pentru începerea unei colaborări. O astfel de schimbare necesită folosirea unor instrumente performante precum un software de management pentru a crea-ţi o viziune de 360 de grade asupra clienţilor companiei.

Clienţii loiali reprezintă obiectivul oricărui om de vânzări pentru că aduc constant profit companiei. Însă, acesta nu este singurul avantaj al fidelizării clienţilor. Un alt avantaj ar fi generarea de clienti noi în baza recomandărilor, fără ca oamenii de vânzări să facă eforturi suplimentare.

Diminuează ciclul vânzării

Automatizarea procesului de vânzare, fluidizează comunicarea între membrii echipei și elimină procesele consumatoare de timp. Pentru a avansa în fluxul de vânzare și a-l încheia cu succes, trebuie creată o disciplină prin care toţi membrii echipei să urmărească fiecare etapă a procesului. Un sistem software te ajută să creezi un flux de lucru personalizat, oferndu-ţi o imagine clară a fiecărei oportunităţi aflată în desfășurare, de la stadiul de prospect până la oportunitate câștigată. Urmărind fiecare pas al fluxului de vânzare, te asiguri că fiecare client primește întotdeauna informaţiile necesare care îl îndrumă să ia decizia de cumpărare. La transformarea oportunităţilor în clienţi, statusul acestora se actualizează automat transformându-se în oportunitate câștigată, obţinând astfel o situaţie reală și ușor de urmărit asupra întregului proces de vânzare.

Standardizarea proceselor interne te ajută să eficentizezi timpul dedicat vânzărilor. Performanţele echipei de vâzări pot fi monitorizate facil prin generarea de rapoarte predefinite prezentate cu grafice aferente datelor filtrate.

Crește productivitatea echipelor pe teren

O soluţie de tip CRM cu funcţionalităţi extinse dedicate activităţii de vânzare reduce costurile operaţionale fluidizând comunicarea între sediu și agentii de vânzări de pe teren. Aceștia vor avea la îndemână toate datele necesare încheierii unei colaborări, nefiind nevoie să ajugă la sediu pentru a avea acces la informaţiile despre clienţi sau disponibilitatea stocurilor. De asemenea, agenţii de vânzări pot transmite facil documente către sediu, doar înregistrându-le în sistem. Sicronizarea se face în timp real, iar informaţiile se regăsesc într-o bază de date comună, la care au acces toate departamentele companiei. O abordare bazată pe conectivitate care permite accesul la informaţii oricând și de pe orice dispozitiv mobil contribuie substanţial la creșterea vânzărilor.

Creează-ţi o viziune de ansamblu

O soluţie software cu funcţionalităţi de CRM te ajută să eficentizezi toate informaţiile pe care le deţii. Începând cu faza de prospect, sistemul urmărește interacţiunile cu clienţii și fluidizează întregul proces de transformare a oportunităţilor în oferte, comenzi și facturi fiscale. În baza analizelor amanunţite oferite de o soluţie de management integrat, poţi urmări fiecare pas al unei colaborări.

Stocarea tuturor informaţiilor într-un singur sistem permite managementului să aibă în timp real o viziune de ansamblu asupra activităţii departamentului de vânzări, ajutând astfel la îmbunătăţirea performanţelor.

Experienţa ne-a arătat că implementarea unui sistem software conduce la creșterea productivităţii și implicit la dezvoltarea constantă a companiei. Optimis oferă soluţii software flexibile, orientate spre productivitate, care se pot personaliza astfel încât să reflecte atât stilul tău de lucru, cât și priorităţile afacerii tale.

Poţi găsi toate funcţionalităţile Optimis apăsând aici.